PENGAKTIFAN USERID SRPKS 

( Panduan untuk pengguna baru(Semester 1 & Staf baru), tamat tempoh katalaluan dan selepas set semula katalaluan )

***PENGAKTIFAN USERID HANYA BOLEH MENGUNAKAN KOMPUTER DESTOP/LAPTOP/DESTOP VIEW PADA HANDPHONE***

 

1. Buka browser dan masukan  atau klik url http://srpks.poliku.edu.my/sso
**pastikan komputer/laptop bersambung pada talian PKS-WiFi

2. Masukan Userid/No Pendaftaran(Pelajar) dan Katalaluan SRPKS dan klik Sign In
* katalaluan sementara :pks*1234  (kecuali jika ada katalaluan lain yang dimaklumkan)

3. Masukan katalaluan baru

4. Penukaran katalaluan berjaya, klik "End Connections".
JIka ingin membuat capaian internet/pks-wifi sila masuk ke url: http://srpks.poliku